Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Dariusz Zimny

Nieruchomości

UWAGA!
Rękojmię można wpłacać:

– na konto sądu: BGK Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004,
– na konto komornika: PKO BP SA W Toruniu, nr  13 1020 5011 0000 9802 0168 5338,
–  w kasie kancelarii, tj. pn.-pt. 7:15 – 15:15, wt. 8:00 – 16:00

Licytacje:

  1. 21-05-2020 https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/506220
  2.  01-07-2020 https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/502408

 

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu nr 38/2020 z dnia 19-03-2020

http://bip.torun.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-382020-prezesa-sadu-rejonowego-w-toruniu-z-dnia-19-marca-2020-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-372020-prezesa-sadu-rejonowego-w-toruniu-z-dnia-18-marca-2020-r,new,mg,1.html,725

licytacje zaplanowane na miesiąc kwiecień 2020r. nie odbędą się

Daty licytacji:

1. 01-04-2020

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/502408

2. 01-04-2020

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/505602

3. 08-04-2020

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/505604

4. 14-04-2020

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/505612

5. 23-04-2020

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/502417

6. 28-04-2020

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/505620

 

 

 


Niniejsza strona nie jest reklamą, ma cel wyłącznie informacyjny o funkcjonowaniu kancelarii.