Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Dariusz Zimny

Nieruchomości


Licytacje nieruchomości:
1) OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM
W dniu 09-03-2023 o godz. 12:00 pod adresem: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny Kancelaria Nr XXII w Toruniu, Pigwowa 5, 87-100 Toruń, pokój 1,  odbędzie się pierwsza licytacja: nieruchomości położonej przy  , 87-126 Obrowo, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu (adres: ul. W.Warneńczyka 1, Toruń, 87-100 Toruń) prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00095995/3.


Niniejsza strona nie jest reklamą, ma cel wyłącznie informacyjny o funkcjonowaniu kancelarii.