Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Dariusz Zimny

Licytacje

Licytacje nieruchomości

 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 09-09-2022r.Sygnatura: KM7660/10Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny Zastępca Jarosław Grajkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2022 o godz. 10:00 pod adresem: SĄD REJONOWY W TORUNIU, WARNEŃCZYKA 1, 87-100 TORUŃ, pokój 260, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Grzegorz Redos, położonej przy Grabowiec ,Grabowiec, 87-162 Lubicz, dla której SĄD REJONOWY W TORUNIU prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00031398/2.
  Opis nieruchomości:
  Druga licytacja udziału wynoszącego 1/6 części nieruchomości stanowiącej działkę nr 158/5 o pow. 0,0500ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość oznaczona jako działka ew. 158/5 o powierzchni 500 m2 sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako B (0,05 ha) – tereny mieszkaniowe; posiada kształt zbliżony do trapezu. Na działce usytuowany jest budynek mieszkalny, wzniesiony w latach 80-tych XX w. o konstrukcji drewnianej, w systemie kanadyjskim. Według kartoteki budynek usytuowany jest zarówno na działce 158/5 jak i na działce 158/4. Wyceną objęto wyłącznie tą część budynku, która znajduje się na nieruchomości opisanej jako działka ew. nr 158/5. Brak dokumentacji budowlanej i brak możliwości oględzin budynku, nie pozwala stwierdzić, czy podział działek 158/5 i 158/4 przebiega przez ścianę pionową pomiędzy jedną, a drugą częścią budynku oraz czy budynek usytuowany jest z przekroczeniem granic nieruchomości sąsiedniej.Suma oszacowania wynosi 34 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 450,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu: BGK Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika. Środki na rachunku bankowym Sądu muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania  w Sądzie Rejonowym w Toruniu mieszczącym się pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Warneńczyka 1.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 • LICYTACJA ODWOŁANA
  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI, Sygnatura: KMP 115/85
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny Zastępca Jarosław Grajkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-09-2022 o godz. 13:30 pod adresem: SĄD REJONOWY W TORUNIU, WARNEŃCZYKA 1, 87-100 TORUŃ, pokój 302, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: KRZYSZTOF WOŹNIAK, położonej przy ZAMOJSKA 24,TORUŃ, 87-100 87-100, dla której SĄD REJONOWY W TORUNIU prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00005289/4.
  Opis nieruchomości:
  Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 246/11 o powierzchni 888 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o Pu = 98,90m2,wybudowanym pod koniec XIX w., częściowo rozbudowanym w 2009 r., budynkiem gospodarczym z wyciągniętymi ścianami nadziemia, bez zadaszenia i instalacji. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej – działki drogowej nr 246/12. Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Torunia (Uchwała nr 109/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011 r.) nieruchomość usytuowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 43.13-MN39.Suma oszacowania wynosi 278 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 208 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 800,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu: BGK Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika. Środki na rachunku bankowym Sądu muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania  w Sądzie Rejonowym w Toruniu mieszczącym się pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Warneńczyka 1.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 • LICYTACJA ODWOŁANA
  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1T/00080334/4 Sygnatura: KMP 63/11
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny Zastępca Jarosław Grajkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-10-2022r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Warneńczyka 1 w sali nr 265, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 450/4 o pow. 0,6005ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym
  należącej do dłużnika: Tomasz Kaliszewski
  położonej: 87-162 Lubicz, Młyniec Drugi, ul. Żwirowa 41A
  dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych
  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00080334/4Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 450/4 o powierzchni 0,6005 ha. Na działce usytuowany jest wg ewidencji budynków budynek mieszkalny, wzniesiony w 1953 r. o konstrukcji murowanej i Pz 105 m2. Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o statusie drogi gminnej – działki drogowej nr 25/2 (nr drogi 100753C) poprzez działkę nr 457.Suma oszacowania wynosi 76 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 000,00zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 600,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie BGK Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika. Środki na rachunku bankowym muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Warneńczyka 1 w sprawie X Co 717/21 lub w kancelarii komornika.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie www.licytacje.komornik.pl

 

 

Niniejsza strona nie jest reklamą, ma cel wyłącznie informacyjny o funkcjonowaniu kancelarii.