Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Dariusz Zimny
Posted on: 27 grudnia, 2012 by admin

Wnioski egzekucyjne są w formacie PDF – gotowe do pobrania poniżej ze strony i wydrukowania we własnym zakresie.

Komornik w miarę Państwa możliwości prosi o dokładne wypełnianie wniosków oraz podanie jak największej ilości danych w szczególności:

  • osoba fizyczna (dłużnik): numer Pesel, NIP, numer dowodu osobistego
  • osoba prawna (dłużnika): numer NIP, numer Regon, numer KRS

Wskazując egzekucję z nieruchomości proszę wskazać:

  • czy dłużnik jest jej właścicielem/współwłaścicielem,
  • nr KW (księgi wieczystej nieruchomości) oraz dokładne położenie nieruchomości (adres)

Wskazując egzekucję z wierzytelności lub rachunków bankowych proszę wskazać:

  • trzeciodłużnika wraz ze wskazaniem jego pełnej nazwy i adresu,
  • nazwa banku i/lub nr rachunku bankowego dłużnika

 

Wskazane informacje w znaczny sposób przyspieszają czynności egzekucyjne. 

Wniosek o wszczęcie egzekucji

POZOSTAŁE WNIOSKI

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
Wniosek o zawieszenie
Wykaz majątku

 

Niniejsza strona nie jest reklamą, ma cel wyłącznie informacyjny o funkcjonowaniu kancelarii.