Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Dariusz Zimny

GŁÓWNE ZADANIA KANCELARII KOMORNIKA
kliknij aby przeczytać informacje

PRAWO WIERZYCIELA DO WYBORU KOMORNIKA
kliknij aby przeczytać informacje

AKTUALNA WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA
kliknij aby przeczytać informacje

 

GŁÓWNE ZADANIA KANCELARII KOMORNIKA

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne oraz o zabezpieczenia roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora,
  • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
  • komornik ma prawo, na wniosek organizatora licytacji, do sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty,
  • wierzyciel może zlecić komornikowi, w ramach egzekucji, poszukiwanie majątku dłużnika.

AKTUALNA WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego przy którym działa komornik sądowy. W tym przypadku Sądu Rejonowego w Toruniu, który jest właściwy dla obszaru:

A/ Gminy: Gmina Lubicz, Gmina Grębocin, Gmina Młyniec, Miasto i Gmina Chełmża, gmina Łysomice, Gmina Obrowo, Gmina Dobrzejewice, Gmina Osiek n/Wisłą, Gmina Łubianka, Gmina Zawieś Wielka, Górsk, Gmina Wielka Nieszawka, Gmina Mała Nieszawka, Gmina Cierpice,

B/ Miasto Toruń:

Niniejsza strona nie jest reklamą, ma cel wyłącznie informacyjny o funkcjonowaniu kancelarii.