Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Dariusz Zimny

GŁÓWNE ZADANIA KANCELARII KOMORNIKA
kliknij aby przeczytać informacje

AKTUALNA WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA
kliknij aby przeczytać informacje

 

GŁÓWNE ZADANIA KANCELARII KOMORNIKA

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne oraz o zabezpieczenia roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora,
  • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
  • komornik ma prawo, na wniosek organizatora licytacji, do sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty,
  • wierzyciel może zlecić komornikowi, w ramach egzekucji, poszukiwanie majątku dłużnika.

AKTUALNA WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego przy którym działa komornik sądowy. W tym przypadku Sądu Rejonowego w Toruniu, który jest właściwy dla obszaru:

A/ Gminy: Gmina Lubicz, Gmina Grębocin, Gmina Młyniec, Miasto i Gmina Chełmża, gmina Łysomice, Gmina Obrowo, Gmina Dobrzejewice, Gmina Osiek n/Wisłą, Gmina Łubianka, Gmina Zawieś Wielka, Górsk, Gmina Wielka Nieszawka, Gmina Mała Nieszawka, Gmina Cierpice,

B/ Miasto Toruń:

Niniejsza strona nie jest reklamą, ma cel wyłącznie informacyjny o funkcjonowaniu kancelarii.