Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Dariusz Zimny
Posted on: 27 grudnia, 2012 by admin

Co do zasady, odpowiedzi dłużników w trybie art. 801 kpc należy udzielać na piśmie i przesłać do akt sprawy. Prosimy dłużników o podawanie nr tel. komórkowego lub innego do kontaktowania w sprawie egzekucyjnej. Rozwiązanie to umożliwia sprawniejszy kontakt z uczestnikami postępowania.

Możliwy w pilnych sprawach jest również kontakt telefoniczny dłużników w godzinach urzędowania kancelarii. Specjalnie przygotowany do tych celów zespół obsługi telefonicznej przyjmie deklarację spłat, która zostanie odnotowana w systemie. Szybkie i dobrowolne wpłaty na konto Komornika podane w zakładce kontakt, świadczą o właściwym zachowaniu dłużnika po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, które brane jest pod uwagę przez Organ egzekucyjny jako dobra wola wykonania orzeczenia Sądu.

Rozmowy są rejestrowane w systemie oraz nagrywane ze względów bezpieczeństwa. Osoba, która nie wyraża zgody na nagranie rozmowy proszona jest o rozłączenie połączenia.

W celu przeprowadzenia rozmowy konieczne jest zidentyfikowanie rozmówcy poprzez podanie podstawowych danych takich jak: 

  • sygnatura akt Komornika KM, KMP lub KMS (podana w nagłówku każdego pisma od Komornika) 
  • dane z dowodu osobistego ( proszę przygotować dowód osobisty przed połączeniem).

Komornik poucza, że podawanie się za inna osobę i wprowadzanie w błąd Organ egzekucyjny stanowi przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego.

Niniejsza strona nie jest reklamą, ma cel wyłącznie informacyjny o funkcjonowaniu kancelarii.